Al-Quran pun Bicara Pertanian – Sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran memberikan tuntunan agar manusia tidak tersesat, dan selamat dunia akhirat. Al-Quran berisi …